Agenda

Madrid, Wagner
Orquesta Nacional de España

13,14 i 15 de decembre de 2024
Madrid, Auditorio Nacional de Música


Richard Wagner, L'anell sensa paraules
arr. Lorin Maazel

Josep Pons,
director

VEURE LA RESTA DE L'AGENDA